ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Спеціалізована вчена рада ДФ 26.611.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.611.001 Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі:

Голова ради: Шидловська Тетяна Анатоліївна, д.мед.н., професор ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»

Члени ради:
рецензент – Яремчук Світлана Едуардівна, д.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»
рецензент – Савченко Таміла Дмитрівна, канд.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»
опонент – Ковтуненко Олександр Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри отоларингології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України
опонент – Дєєва Юлія Валеріївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Прийняття до розгляду дисертації
Кізіма Ярослава Володимировича


Спеціалізована вчена рада ДФ 26.611.001 Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі: Голова ради: Шидловська Тетяна Анатоліївна, д.мед.н., професор ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»; Члени ради: рецензент – Яремчук Світлана Едуардівна, д.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»; рецензент – Савченко Таміла Дмитрівна, канд.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»; опонент – Ковтуненко Олександр Васильович, д.мед.н., професор Дніпровський державний медичний університет МОЗ України; опонент – Дєєва Юлія Валеріївна, д.мед.н., професор Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.
Прийняла до розгляду дисертацію здобувача Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» Кізіма Ярослава Володимировича на тему: «Клініко-морфологічне обґрунтування антирефлюксної терапії у хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального рефлюксу»

222 Медицина

Науковий керівник: д.м.н., професор, академік НАМН України Заболотний Д.І., директор ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН».Анотація
дисертації Кізіма Ярослава Володимировича


Захист дисертаційної роботи Кізіма Ярослава Володимировича
30.12.2021 о 12.00

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії здобувача Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» Кізіма Ярослава Володимировича на тему: «Клініко-морфологічне обґрунтування антирефлюксної терапії у хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального рефлюксу» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор, академік НАМН України Заболотний Д.І.

Офіційні опоненти:
Ковтуненко О.В., д.мед.н., професор
Дніпровський державний медичний університет МОЗ України

Дєєва Ю.В., д.мед.н., професор
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Контакти: amtc@kndio.kiev.ua

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
Відгук опонента Ковтуненко О.В.
Відгук опонента Дєєва Ю.В.
Дисертація
Кізіма Ярослава Володимировича на тему: «Клініко-морфологічне обґрунтування антирефлюксної терапії у хворих на плоскоклітинний рак гортані І-ІІ стадії T1-2N0M0 на фоні ларингофарингеального рефлюксу»

 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"