ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Спеціалізована вчена рада ДФ 26.611.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.611.002 Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі:

Голова ради: Заболотна Діана Дмитрівна, д.мед.н., професор ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»

Члени ради:
рецензент – Яремчук Світлана Едуардівна, д.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»
рецензент – Кізім Володимир Валентинович, канд.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»
опонент – Басанець Анжела Володимирівна, доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАМН України, головний науковий співробітник відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України;
опонент – Ковтуненко Олександр Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Дніпровського державного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України МОЗ України.

Прийняття до розгляду дисертації
Ковальчука Петра Миколайовича


Спеціалізована вчена рада ДФ 26.611.002 Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі: Голова ради: Заболотна Діана Дмитрівна, д.мед.н., професор ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»; Члени ради: рецензент – Яремчук Світлана Едуардівна, д.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»; рецензент – Кізім Володимир Валентинович, канд.мед.н. ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»; опонент – Басанець Анжела Володимирівна, д.мед.н., професор Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України; опонент – Ковтуненко Олександр Васильович, д.мед.н., професор Дніпровський державний медичний університет МОЗ України;
Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» Ковальчука Петра Миколайовича на тему: «Клініко-інструментальна характеристика порушень голосового апарату та оцінка техногенних факторів ризику при хронічному ларингіті»

222 Медицина

Науковий керівник: д.м.н., професор Шидловська Т.А., зав. лабораторією голосу та слуху ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН»Анотація
дисертації Ковальчука Петра Миколайовича


Захист дисертаційної роботи Ковальчука Петра Миколайовича
30.12.2021 о 10.00

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» Ковальчука Петра Миколайовича на тему: «Клініко-інструментальна характеристика порушень голосового апарату та оцінка техногенних факторів ризику при хронічному ларингіті» за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор Шидловська Т.А.

Офіційні опоненти:
Басанець А.В., д.мед.н., професор
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України

Ковтуненко О.В., д.мед.н., професор
Дніпровський державний медичний університет МОЗ України
Контакти: amtc@kndio.kiev.ua

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
Відгук опонента Басанець А.В.
Відгук опонента Ковтуненко О.В.
Дисертація
Ковальчука Петра Миколайовича на тему: «Клініко-інструментальна характеристика порушень голосового апарату та оцінка техногенних факторів ризику при хронічному ларингіті»

 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"