ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Відділ променевої терапії

Л.Г. Розенфельд

Л.Г. Розенфельд

П.П. Кенігом у 1961 році відкрито відділ рентген-радіології, який на протязі 45 років очолював видатний вчений в галузі медичної радіології, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України Леонід Георгійович Розенфельд. Наукова та громадська діяльність Л.Г. Розенфельда неодноразово відзначалась високими державними нагородами.

Головні напрямки роботи відділу спрямовані на діагностику захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха з використанням інфрачервоної термографії, УЗД, рентгенологічних методів. Променеві методи лікування набули розвитку з 1981 року з впровадженням дистанційної гамма-терапії, рентгенотерапії та близькофокусної рентгенотерапії, що дозволило удосконалювати променеве лікування злоякісних пухлин вуха, горла, навколоносових пазух.

З метою технічного переоснащення сучасною апаратурою у 2013 році проведено реконструкцію та устаткування відділу, назву якого змінено на «Відділ променевої терапії», завідувач — д.мед.наук, професор Т.М. Бабкіна, лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії.

До штату залучено високопрофесійні працівники з великим досвідом роботи у відділу, а також молодь, яка володіє знаннями та досвідом роботи з інноваційними технологіями.

Діагностичний інноваційний комплекс, який включає МРТ з напругою магнітного поля 1,5Т, дає можливість проводити обстеження ЛОР-органів, шиї, головного мозку, органів черевної порожнини, МР-ангіографію.

Клінічні програми дозволяють візуалізувати новоутворення всього тіла одноразово, нервові тракти для оцінки нервових пучків білої речовини головного мозку, проводити функціональну МРТ при артеріовенозних мальформаціях та пухлинах, що особливо є важливим при дослідженнях дітей.

Т.М. Бабкіна

Т.М. Бабкіна


Можливо використання МРТ з лінійним прискорювачем для зниження променевого навантаження на здорові тканини при опроміненні голови та шиї.

Мультидетекторний комп’ютерний томограф (МДКТ) з 64 зрізами дозволяє проводити дослідження всіх органів та систем, з методикою МДКТ-перфузіографії надає можливість оцінювати зміни тканин на біохімічному та функціональному рівнях.

Цифровий рентгенапарат для досліджень шлунково-кишкового тракту, кісток та суглобів (функціональні дослідження) з високою розрішуючою здібністю.

Високоенергетичний лінійний прискорювач для проведення радіотерапії та радіохірургії у онкохворих дозволяє визначити оптимальний баланс між максимально ефективною дією опромінення та мінімізацією ризику ускладнень (ранніх чи пізніх), що дозволяє досягти повного вилікування та значно покращити якість життя при паліативній терапії.

Опромінення високими енергіями фотонів та електронів дають змогу лікувати глибино розташовані та поверхневі новоутворення шкіри, м`яких тканин шиї.

Робота відділу спрямована на удосконалення ранньої та диференційної діагностики захворювань ЛОР-органів, шиї, а також супутньої патології. Високоенергетичний лінійний прискорювач дозволяє лікування без інвазивного втручання.

Розробка та впровадження науково обґрунтованого застосування різноманітних методів та методик діагностичного процесу та променевої терапії, з використанням нових алгоритмів та протоколів дослідження – напрямок роботи відділу.
 
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"