ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Відділ та відділення ЛОР-патології дитячого віку

Тімен Григорій Еліазарович

Г. Е. Тімен

Керівник відділу ЛОР-патології дитячого віку - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН Тімен Григорій Еліазарович.

Г.Е.Тімен Заслужений діяч науки і техніки України, головний позаштатний сурдолог МОЗ України, Президент Всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних та естетичних хірургів, заступник Голови Українського наукового медичного товариства отоларингологів.

Завідуюча відділенням ЛОР-патології дитячого віку - кандидат медичних наук Кобзарук Лариса Іванівна.

У відділі працюють головний науковий співробітник, доктор мед. наук В.М. Писанко, кандидати медичних наук: П.В. Вінничук, Б.М. Миронюк, К.А. Хоцяновський, лікарі та наукові співробітники: О.М. Голод, В.В. Кобзарук, Л.А. Кудь, С.П. Чубко, І.І. Смолянинова, Л.К. Власюк; анестезіологи: Є.Т. Свистун, О.Л. Осадчук.

Співробітниками відділу вперше у світі обгрунтовано та запроваджено в практику використання лазерного випромінювання в отоларингологію, вперше в Україні проведено операцію кохлеарної імплантації у глухої дитини.

Наукові дослідження відділу присвячені найбільш актуальним проблемам дитячої оториноларингології, зокрема діагностиці та лікуванню сенсоневральної приглухуватості та глухоти, імунологічним змінам організму при захворюваннях лімфоглоткового апарату, запальним захворюванням органа слуху, носа та навколоносових пазух, злоякісним пухлинам ЛОР-органів.

Кобзарук Лариса Іванівна

Л. І. Кобзарук


Відділення ЛОР-патології дитячого віку оснащено всім необхідним сучасним обладнанням та інструментарієм для діагностики та лікування:
• Операційні мікроскопи та операційні бори;
• Набори інструментарію та обладнання для ендоскопічних втручань в порожнині носа, навколоносових синусах та гортані;
• Апарат для ультразвукової хірургії;
• Моно- та біполярні електродіатермокоагулятори;
• Комплекс апаратури для діагностики слуху: аудіометри, - імпедансометри;
• Прилад для реєстрації отоакустичної емісії;
• Обладнання для проведення об’єктивної комп’ютерної аудіометрії в повному обсязі.

В практичній діяльності відділення проводяться всі типи втручань на ЛОР-органах, завдяки постійному впровадженні сучасних досягнень світової отоларингології. На високому рівні в клініці виконуються мікрориноскопічні операції на структурах носа та навколоносових пазух при різноманітних їх ураженнях, технічно дуже складні втручання при інтракраніальному розповсюдженні пухлин ЛОР-органів (ці операції ми виконуємо сумісно з нейрохірургами), кохлеарна імплантація.

Крім того у відділенні високопрофесійно проводяться операції, що вже стали рутинними: на структурах лімфоглоткового кільця, структурах порожнини носа, навколоносових пазух, видалення кіст та нориць шиї, спинки носа, преаурікулярних норицях, всі види сануючих операцій на вусі та тимпанопластик, включаючи реконструкцію системи слухових кісточок, при хронічних середніх отитах, операції по видаленню доброякісних та злоякісних пухлин вуха, носа, навколоносових пазух, основи черепа, гортані та глотки. Також проводяться складні пластичні втручання з приводу вроджених та набутих вад носа та вуха, в тому числі і розроблена у відділі пластика вушної раковини при анотії, або мікротії.

При всіх хірургічних втручаннях застосовується загальне знеболювання.

При консервативному лікуванні використовуються сучасні, в тому числі і розроблені в клініці (етапне лікування дітей із середніми секреторними отитами, неінвазивне лікування хворих з гострими та загостреннями хронічних синуситів, імунокорегуюча терапія при аутоімунній сенсоневральній приглухуватості) методики лікування хворих з алергічними та запальними захворюваннями ЛОР-органів, сенсоневральною приглухуватістю, середніми секреторними отитами (наприклад, шунтування барабанної порожнини, радіохвильова дезінтеграція нижніх носових раковин, інтратимпанальне введення медикаментів та інше).

У хворих із патологічним процесом у порожнині носа чи носової частини глотки застосовується, поряд з традиційним оглядом, ендоскопічне обстеження.

Аудіологічне обстеження дітей з порушенням слуху включає рефлекторну або тональну і мовну аудіометрію, а також об’єктивні тести - реєстрацію КСВП, ДСВП, СВП на постійний тон, імпедансометрію, отоакустичну емісію.

Співробітники відділення ЛОР-патології дитячого віку постійно підвищують свій професійний рівень, знайомились з роботою отоларингологічних клінік США, Німеччини, Франції, Польщі.

За час існування відділу його співробітниками успішно захищені 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій; одержано більше 20 патентів на винаходи, опубліковано більше 350 наукових праць.

Відділ та відділення ЛОР-патології дитячого віку є базою для підготовки висококваліфікованих дитячих отоларингологів для всієї України.

Співробітники відділу

Співробітники відділу

За більш детальною інформацією запрошуємо Вас відвідати офіційний сайт дитячого відділення
http://www.lorik.in.ua
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"