ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Відділ мікрохірургії та отонейрохірургії

Юрій Олександрович Сушко

Ю. О. Сушко

Керівник відділу: доктор мед.наук, професор Юрій Олександрович Сушко

Відділ мікрохірургії вуха і отонейрохірургії створено у 1988 році (в той час відділ тимпанопластики) на базі центра слуховідновлюючої хірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН» Ю. О. Сушко – один із засновників проведення слухопокращуючих операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит в Україні. Він Президент Української асоціації отіатрів, отоневрологів і отонейрохірургів, офіційний представник Інституту Ж.Портманна в Україні

Керівник клінічного відділення : кандидат мед.наук - Григорій Сергійович Поліщук

Клінічна база - відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії вуха та отонейрохірургії налічує 30 ліжок.

Співробітники відділення: О.М.Борисенко – докт.мед.наук., провідний науковий співробітник; Н.С.Міщанчук – докт.мед.наук , провідний науковий співробітник; І.А.Сребняк – канд.мед.наук, старший науковий співробітник; О.В.Братусь - канд.мед.наук, старший науковий співробітник; А.Є.Педаченко - канд.мед.наук , науковий співробітник; Т.Ю.Холоденко - науковий співробітник; Т.О.Шевченко - молодший науковий співробітник; О.В.Папп - молодший науковий співробітник; А.Л.Бобров – лікар; Т.М.Ступко – лікар, старший лаборант.

Григорій Сергійович Поліщук

Г. С. Поліщук

Провідні спеціалісти відділу проходили навчання і стажування з отіатрії і отонейрохірургії в Інституті Ж.Портманна (Франція), Інституті вуха Х.Хауза (США), Отологічній клініці проф. М.Санна (Італія), ЛОР клініці госпіталю Геліос (Німеччина), ЛОР клініці проф. Б.Шмельцера (Бельгія).

У 1991 р. проф. Ю.О.Сушко вперше в країні виконав серію операцій кохлеарної імплантації у глухих пацієнтів, що втратили слух у дорослому віці. На даний час у відділі проведено понад 200 кохлеарних імплантацій у дорослих та дітей з нейросенсорною глухотою.

Основні напрямки наукової роботи пов’язані із широким колом актуальних та важливих проблем отоларингології та отонейрохірургії. Успішно виконані наукові дослідження з вивчення клініко-діагностичних характеристик кохлео-вестибулярної дисфункції при гострих сенсеневральних порушеннях органу слуха до і в динаміці лікування; ефективності і удосконалення екстрадуральних доступів при хірургічному лікуванні хворих на акустичну невриному; етіопатогенетичних аспектів холестеатоми середнього вуха.

Розроблена тактика лікування хворих на пухлину яремного гломусу з екстра- та інтракраніальним розповсюдженням. Проведені клінічні обгрунтування методів комплексного лікування хворих на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою. Розроблена тактику лікування хворих на пухлину яремного гломусу з екстра- та інтракраніальним розповсюдженням. Доведена ефективність відновлення функції лицевого нерва, травмованого під час хірургічних втручань на скроневій кістці, за допомогою різних способів нейропластики .

Наукові дослідження останніх років з отонейрохірургії дозволили вдосконалити методи функціональної реабілітації хворих з пухлинами основи черепа при їх хірургічному і комплексному лікуванні

Основні напрямками практичної діяльності відділу пов’язані з наступними патологіями:
• хронічний гнійний середній отит і його наслідки;
• хронічний середній отит з холестеатомою;
• гостра і хронічна сенсоневральна приглухуватість;
• отосклероз;
• патологія слухової труби;
• секреторний середній отит;
• запаморочення;
• патологія лицевого нерва;
• стеноз і атрезія зовнішнього слухового проходу;
• преаурикулярна нориця;
• акустична невринома;
• кохлеарна імплантація;
• пухлини тимпанального і яремного гломусу;
• пухлини скроневої кістки.

Відділ оснащений сучасним обладнанням: мікроскопами фірми Carl Zeiss і Kaps (Німеччина), хірургічними борами фірми Медтронік (США), Bien Air (Швейцария) і MicroFrance (Франція), монітором лицевого нерва Neurosign 100 фірми Magstim (Великобританія) і усім необхідним для проведення мікрохірургічних втручань.

На базі ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» під егідою Українського наукового товариства отоларингологів та отоневрологів та Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів та отоларингологів співробітники відділу проводять міжнародні семінари та конференції з мікрохірургії вуха за участю провідних вітчизняних та світових вчених та курси з мікрохірургії вуха і отонейрохірургії, за програмою затвердженою Європейською академією отології і отоневрології.

Співробітники відділу

Співробітники відділу

За більш детальною інформацією запрошуємо Вас відвідати офіційний сайт
відділу мікрохірургії та отонейрохірургії
http://www.otology.kiev.ua
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"