ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Лабораторія професійних порушень голосу та слуху
з групою фоніатрії

Тамара Василівна Шидловська

Т. В. Шидловська

Очолює лабораторію Тамара Василівна Шидловська, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Т.В. Шидловська - визнаний не лише в Україні, а і за її межами фахівець з клінічної аудіології. Т.В.Шидловська заснувала наукову школу в галузі вивчення проблеми сенсоневральної приглухуватост,і звертаючи особливу увагу на об’єктивне всебічне обстеження таких хворих та індивідуальний підхід до їх лікування. Нею розроблено нові комплексні підходи до діагностики і лікування сенсоневральної приглухуватості що дозволяють успішно боротися з цим тяжким недугом. Співробітниками лабораторії на чолі з професором Т.В. Шидловською запропонована унікальна методика консервативного лікування СНП, яка не має аналогів у світі. Т.В. Шидловська – автор біля 300 наукових праць, в тому числі 5 монографій (з яких 2 одноосібні), навчально-методичниого посібника, та 17 авторських свідотцтв і патентів.

Сьогодні в лабораторії працюють висококваліфіковані співробітники, серед яких 2 професори, 3 доктори мед. наук, 3 кандидати мед.наук та кандидат біол.наук.

В лабораторії професійних порушень голосу і слуху проводиться комплексне обстеження та лікування пацієнтів з порушеннями слуху, насамперед – сенсоневральною приглухуватістю різного генезу, та порушеннями голосової функції. Співробітниками лабораторії на чолі з професором Т.В.Шидловською розроблена і впроваджена унікальна методика консервативного лікування сенсоневральної приглухуватості.

До лабораторії звертаються пацієнти з погіршенням слуху різного ступеня, шумом у вухах, порушеннями розбірливості мови, головокружінням, головними болями, порушеннями сну, погіршенням якості голосу, захриплістю голосу та його втратою, а також з іншими ЛОР-захворюваннями: вазомоторними ринітами, тонзилітами, фарингітами.

Всім пацієнтам надається кваліфікована допомога – комплексне обстеження з застосуванням найсучаснішого діагностичного обладнання, консультації провідних фахівців, призначається лікування, план реабілітаційних заходів, визначаються профілактичні заходи.

Для проведення обстежень пацієнтів в лабораторії є комплекс сучасного діагностичного обладнання, який дозволяє оцінити не тільки стан слухового аналізатору та голосового аппарату, але і системні прояви.

Зокрема, застосовуються такі діагностичні методики: аудіометрія, в тому числі і в розширеному діапазоні частот, імпедансна аудіометрія, реоенцефалографія, електро-енцефалографія, електрокардіографія, реєстрація слухових викликаних потенціалів (коротко- та довголатентних), отоакустичної емісії, спектральний аналіз голосового сигналу, ендоскопія ЛОР-органів, відеоларингостробоскопія, що дає змогу підвищити якість діагностики, лікування і профілактики порушень голосу і слуху.

Основними напрямками наукових розробок лабораторії є:
• розробка питань патогенезу, діагностики, комплексного лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості різного генезу (внаслідок дії екзогенних та ендогенних факторів – шум, радіація, судинні захворювання та ін.) та порушень голосоутворення;
• підвищення якості диференціальної та топічної діагностики слухових і голосових розладів;
• визначення критеріїв тяжкості перебігу та прогнозування порушень голосу і слуху, трудової експертизи;
• вдосконалення профвідбору та профорієнтації осіб шумових і голосомовних професій;
• розробка нових підходів до комплексної терапії порушень голосу і слуху з урахуванням стану мозкового кровообігу, центральної нервової та серцево-судинної систем;
• дослідження механізмів взаємодії слухової і голосоутворюючої систем;
• вивчення питань етіології, патогенезу, діагностики та комплексного лікування функціональних порушень голосоутворення;
• підвищення ефективності редукації голосу;
• розробка питань ранньої діагностики і профілактики професійної приглухуватості;
• вивчення впливу малих доз іонізуючої радіації на слуховий аналізатор, мозковий кровообіг і голосоутворюючу систему у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та жителів забруднених територій;
• порівняльний аналіз ауральних та екстраауральних порушень при дії фізичних факторів (шум, радіація), а також у хворих з судинними захворюваннями;
• виявлення факторів, що призводять до прогресування сенсоневральної приглухуватості та рецидивування хронічних функціональних порушень голосу;
• оцінка ефективності лікування сенсоневральних порушень слуху та захворювань голосової системи;
• розробка фізіологічних підходів з профілактики слухових і голосових порушень;
• обгрунтування рекомендацій по ранній діагностиці порушень голосу і слуху, виявлення “груп ризику”;
• розробка питань діагностики, лікування і профілактики поєднаної патології голосу і слуху.

В лабораторії також проводяться курси спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів – оториноларингологів за фахом «Сурдологія» та «Фоніатрія».

Співробітниками лабораторії опубліковано 8 монографій, понад 500 наукових праць в провідних наукових виданняї України та за кордоном, а науковий пріоритет розробок підтверджено 19 патентами та авторськими свідоцтвами.

Запрошуємо на обстеження слухової функції людей, які проживають в умовах підвищеного шумового навантаження. Наприклад, біля аеродрому, транспортних магістралей, промислових об'єктів і т.д.

Співробітники лабораторії

Співробітники відділу

Більш детальну інформацією можна отримати за тел. (044) 4832986
та на офіційному сайті лабораторії професійних порушень голосу і слуху
http://www.audiovoice.kiev.ua/
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"