ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Відділ науково-медичної інформації
та патентно-ліцензійної роботи

Т.Ю. Холоденко

Т.Ю. Холоденко

Керівник відділу — Т.Ю. Холоденко. Діяльність відділу сконцентрована на наступних основних напрямках:
робота по формуванню інформаційних потоків і баз даних;
робота по забезпеченню співробітників інституту необхідною науковою інформацією;
виконання наукових досліджень, які стосуються наукової медичної інформації в оториноларингології;
інформаційне супроводження планування та виконання НДР в інституті.

Відділ готує до друку «Журнал вушних, носових і горлових хвороб», журнал «Ринологія», а також матеріали семінарів, конференцій, з’їздів, які проводяться ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» та Українським науковим медичним товариством лікарів-оториноларингологів.

Відділом наукової інформації створено WEB сайт Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів www.ents.com.ua
та WEB сайт  інституту www.iol.com.ua, де представлено основні відомості про інститут, його структуру, напрямки діяльності, досягнення.

І. Ю. Пацюк

І. Ю. Пацюк

Створення та постійне вдосконалення сайту дає також можливість оперативного представлення наукової інформації, інформаційного забезпечення та спілкування зі споживачами інформації, ефективного обміну інформацією зі світовими базами даних в мережах інтернет.

Служба наукової медичної інформації в інституті здійснюється в єдиному комплексі зі службою патентознавства і патентно-ліцензійної роботи. Провідний патентознавець — І. Ю. Пацюк.

Головна діяльність цієї служби направлена на сприяння високоефективній інноваційній роботі, одержання конкурентоспроможної наукової продукції, активізацію діяльності з питань інтелектуальної власності в установі.

Патентно-ліцензійна служба разом зі службою наукової медичної інформації приймає безпосередню участь в проведенні патентно-інформаційних досліджень, плануванні та виконанні НДР, виявленні технічного рівня досліджень та сприяє розробці способів профілактики, діагностики й лікування, у створенні медичних пристроїв.
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"